Termes i condicions generals de la reserva

La tramitació d'una reserva a través de la pàgina web www.ibizahotelsguide.com, implica l'expressa acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals que se consideren part integrant de la reserva i es completen amb la legislació específica aplicable.
Si l'establiment té condicions particulars diferents, prevaldran sobre les generals.

Reserves i devolucions

Al moment d'efectuar la reserva, es realitza un dipòsit mitjançant pagament segur per targeta crèdit, i no es considera en ferm fins que no es porti a terme aquest dipòsit. La resta del pagament s'haurà d'efectuar al començament de la prestació del servei; en cas contrari, es considera la reserva anul·lada, segons les condicions detallades a l'apartat d'anul·lacions. El client rebrà el detall de la seva reserva per correu electrònic, juntament amb el número que la identificarà (localitzador), totes les dades relacionades, les condicions i la política de devolucions.

La transacció s'efectuarà en EUROS, qualsevol que sigui l'origen del client o l'establiment seleccionat.

Amb la reserva s'inclou

Els serveis detallats segons condicions de reserva estipulades per a cada establiment turístic seleccionat al moment d'efectuar la reserva.

I.V.A inclòs.

L'import del nou impost turístic, que el client ha de satisfer en el moment de la seva arribada a l'establiment, NO ESTÀ INCLÒS en el preu total de la reserva. Cada establiment hoteler calcularà l'import de l'impost, en funció del nombre de persones i la durada de la seva estada.

Responsabilitat del client

En efectuar la reserva, el client és plenament i exclusivament responsable de l'exactitud de totes les dades que ha fet constar. En cas de comprovar-se la seva incorrecció, podria provocar l'anul·lació de la reserva.

Anul·lacions

En qualsevol moment el client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, amb dret a la devolució de la quantitat que hagués abonat del dipòsit previst anteriorment, però haurà d'indemnitzar l'establiment turístic reservat pels conceptes que a continuació es descriuen:

  1. En cas d'Hotel, d'Hotel-Apartament, d'Hotel Rural, Hostal o Hostal Residència, si l'anul·lació de la reserva es fa amb menys de set dies d'antelació al dia fixat per ocupar l'habitació, quedarà a disposició de l'empresa hotelera la quantitat rebuda en concepte de dipòsit.

  2. En cas d'Apartament o Habitatge Turístic de Vacances, l'anul·lació de la reserva donarà dret a retenir com a màxim, en concepte d'indemnització, el següent percentatge del dipòsit exigit:

    • El 5% de la quantitat del dipòsit quan l'anul·lació es faci amb més de trenta dies abans de la data fixada per ocupar l'allotjament.

    • El 50% de la quantitat del dipòsit quan es faci amb trenta o menys dies i més de set.

    • El 100% de la quantitat del dipòsit quan es faci amb set o menys dies.

Responsabilitat del sistema de reserves

El sistema de reserves és responsabilitat de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, amb CIF V07067036, amb domicili al Historiador José Clapés número 4, C.P. 07800 (Ibiza), Illes Balears, Espanya Tel.: (0034) 971 199 976, Fax: (0034) 971 199 800, e-Mail: info@ibizahotelsguide.com Web:http://www.ibizahotelsguide.com